Το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom έχει επεκταθεί στα θεμέλια του αρχικού τίτλου, αλλά το sequel εξακολουθεί να μοιράζεται κάποιες ομοιότητες με το Breath of the Wild. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε το 2021 ένας Modder ανακάλυψε ότι η Nintendo χρησιμοποίησε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Mii creator για να δημιουργήσει τα npc στο Breath of the Wild.

Τώρα ο ίδιος modder αποκάλυψε στο Twitter ότι το ίδιο ισχύει και στο sequel. Σύμφωνα με τον HEYimHeroic αυτό το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στο Tears of the Kingdom.

Όποτε την επόμενη φορά που θα μιλάτε σε κάποιο npc στο BOTW η στο TOTK στην πραγματικότητα μιλάτε με ένα πιο fancy Mii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *