Η Nintendo Ιαπωνίας ενημέρωσε το Corporate Social Responsibility Information (πληροφορίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) στον ιστότοπό της για να αναγνωρίσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, παρόλο που απαγορεύεται από την ιαπωνική νομοθεσία.

Σε μια νέα ενότητα με τίτλο Introduction of a Partnership System (εισαγωγή του συστήματος συμβίωσης) αναφέρει ότι από τον Μάρτιο του 2021, οι εργαζόμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με σύντροφο του ίδιου φύλου έχουν τις ίδιες παροχές με τους εργαζόμενους που έχουν παντρευτεί με αντίθετο φύλο.

 

We have also established that a common-law marriage between couples will be observed in the same way as a legal marriage

 

Πηγή: Eurogamer

About author
mm

Christos Devetzis

Δημιούργησα το Greek Gaming Universe με ένα σκοπό: να μαζέψω σε ένα μέρος άτομα που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Your email address will not be published. Required fields are marked *